•   Info@gbs.com.vn
  •   Call Us: (+84-28) 3500 2828

 

FAQ

What is a service contract?

Service contracts are agreements for specific acts, such as painting your house or tuning your car, and are distinguishable from contracts for goods. They’re used predominantly by contractors, freelancers, and consultants and, generally involve one party paying another party to perform a certain act.

In Vietnam, the main legislation system regulating investment activities is  the Law on Investment and the Law on Enterprises passed by the National Assembly on 29 November 2005 and shall be of full force and effect as of 1 July 2006.

How do patents work?

We are now what’s known as a “first to file” nation. That simply means that the patent for an innovation or product goes to the first person to file patent paperwork, not the first inventor. On a practical level, that means you need to file for a patent without delay. Keep in mind that you can still file a provisional patent before filing for a full one. That way, you’ll still be considered the first to file, even if you haven’t worked out each and every necessary detail.

Vietnam offers a choice of forms to those considering setting up a business in the country. The principal types of business organisations are:

Each day, countless individuals find themselves facing legal issues. From criminal charges to divorce proceedings, it is important to have professional help anytime the law is concerned. Fortunately, for every potential client, there is an attorney waiting to help. But with so many options out there, how do you know which attorney is right for you? One of the best ways to narrow down your choices is to consult with several law firms in your area—just make sure you discuss the attorney’s legal consultation fee prior to making an appointment.

Every company, big and small, Vietnamese, Join Venture or Foreign Invested company, need a good  accountant. In Vietnam it is not possible to even open a company without having a Chief Accountant, regardless of the type of business license.

Question:

We are a company incorporated under the Singapore law, specializing in manufacturing software products and providing training and maintenance services to our clients. At present, we have a number of clients in Vietnam. Can you please kindly provide us with your advice on the definition of tax resident status in Vietnam and personal income tax for resident and non-resident expatriates using our training and maintenance services in Vietnam?

How long does it take to incorporate a Vietnam company?
Registering a Vietnam company can be completed within ten weeks.

A. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP THẺ ABTC:

1. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp Nhà nước: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc (hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc), Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách các bộ phận chuyên môn, Kế toán trưởng và Trưởng, Phó các Phòng chuyên môn có tham gia trực tiếp đến việc thương thảo và ký kết hợp đồng với các đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên thuộc APEC đã tham gia chương trình thẻ ABTC.

2. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công ty TNHH, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc (hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc), Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách các bộ phận chuyên môn, Kế toán trưởng và Trưởng phòng chuyên môn (bao gồm công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân), Chủ nhiệm hợp tác xã và Chủ tịch Ban quản trị hợp tác xã có tham gia trực tiếp đến việc thương thảo và ký kết hợp đồng với các đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên thuộc APEC đã tham gia chương trình thẻ ABTC.

3. Công chức, viên chức các cơ quan Sở, ban, ngành thuộc thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động kinh tế khác của APEC.

 

B. ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ ABTC

1. Doanh nhân Việt Nam mang hộ chiếu còn giá trị sử dụng (thời hạn sử dụng còn trên 12 tháng).

2. Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp được quy định tại mục A có các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư và dịch vụ với các đối tác trong các nền kinh tế thành viên tham gia thẻ ABTC được thể hiện thông qua các hợp đồng kinh tế, thương mại, các dự án đầu tư và các hợp đồng dịch vụ cụ thể.

3. Doanh nhân làm việc tại các doanh nghiệp được thể hiện bằng hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm chức vụ và tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ tại doanh nghiệp đang làm việc.

4. Doanh nhân phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên; người không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không bị mất năng lực hành vi dân sự.

5. Không thuộc các trường hợp chưa được phép xuất cảnh quy định tại Điều 10 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

6. Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp đã có hoạt động từ 06 (sáu) tháng trở lên.

7. Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về thương mại, thuế, hải quan, lao động và bảo hiểm xã hội.

 

C. HỒ SƠ GỒM (2 bộ) :

a) Văn bản đề nghị của doanh nghiệp do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên và đóng dấu (theo mẫu); (3 bản)

b) Bản sao một trong các loại giấy tờ: thư mời, hợp đồng ngoại thương, hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc các chứng từ xuất nhập khẩu khác (L/C, vận đơn, tờ khai hải quan, hóa đơn thanh toán) không quá 01 năm tính đến thời điểm xin cấp thẻ ABTC với các đối tác thuộc nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC. Nếu các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo;

c) Bản sao hộ chiếu;

d) Bản sao quyết định bổ nhiệm chức vụ;

e) Giấy xác nhận (theo mẫu) (02 bản/01 người); hoặc Bản cam kết không hưởng lương và không tham gia BHXH của chủ doanh nghiệp (03 bản)  lưu ý giấy này kê khai đầy đủ và gửi về Sở để được xác nhận

f) Bản sao GCNĐKKD và GCN Đăng ký thuế

Thông báo kết quả đóng BHXH.

Toàn bộ hồ sơ đựng vào túi nhựa hoặc bìa nhựa trong

Thời gian cấp: 10 ngày làm việc

Mang theo bản chính để đối chiếu nếu là bản sao không có sao y chứng thực, giấy giới thiệu nhân viên của doanh nghiệp liên hệ nộp hồ sơ.

 

D. CÁC NỀN KINH TẾ THÀNH VIÊN THAM GIA ABTC :

Australia, Chile, China, Brunei, Hong kong, Taiwan, Peru, Papua New Guinea, Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, South Korea, Japan, New Zealand, Singapore, Mexico.

Để biết thêm chi tiết về dịch vụ của GBS, Quý khách vui lòng liên hệ qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc gọi: 0903189033, gặp chị Lệ Thu, phụ trách tư vấn về thủ tục xin cấp thẻ ABTC

 

With GBS’s comprehensive legal understanding of the international business environment in Vietnam, we can supply clients with fundamentally beneficial legal advice in areas of foreign investments. Whether it is:

GBS is one of the best business law firms in Vietnam with a network South East Asia, Middle East, Japan, HongKong, Malta and Poland.

Twitter Feed

#Saigon #corner, #vietnaminsider #gbsvietnam https://t.co/BEb4emGZJ2
#JohnKerry Green energy of #Vietnam… https://t.co/Gxp6U3gJ43
#Saigon by night, by #vietnaminsider #gbsvietnam @ Ho Chi Minh City, Vietnam https://t.co/rgBAf1u1Ey
Follow GBS on Twitter

Contact Info

GBS Co., Ltd
8th Floor , Trade Centre Building, 135A Pasteur Str, Ward 6, Dist. 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Hotline | Whatsapp | Viber | iMessage: (+84) 903189033

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(+84 - 28) 3500 2828

 

8.00 am to 5.00 pm